کودکان و والدین

با کودکان حواس پرت چه کنیم؟

با کودکان حواس پرت چه کنیم؟

بی‌نظمی و حواس‌پرتی تقریبا در بین اکثر بچه‌ها دیده می‌شود بیشتر کودکان دچار حواس پرتی هستند اما این حواس پرتی در برخی از کودکان آنقدر زیاد است که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار...