کودکان و والدین

چگونه کودکی با ادب تربیت کنیم؟

چگونه کودکی با ادب تربیت کنیم؟

 در شیوه تربیتی‌ کودکتان هم «مهربان» و هم «محکم» باشید مهمترین کاری که والدین باید برای تربیت فرزندشان انجام دهند آموختن ادب و نزاکت در مقابل دیگران به وی است. روش هایی وجود دارد...