دسته: بچه های سالم

8 خطر برای پوست کودک

۸ خطر برای پوست کودک

متیل لیزولینون در تماس با پوست کودک ایجاد حساسیت می کند به گفته متخصصان پوست و بر اساس تحقیقات انجام شده، بسیاری از محصولات بهداشتی مخصوص کودکان از جمله لوسیون ها، شامپوها، پماد و...

تخیل در کودکان

تخیل در کودکان

زندگی تخیلی کودک سه ساله، به او کمک می‌کند تا وارد مرحله وسیعی از احساسات و عواطفی شود زندگی تخیلی کودک سه ساله، به او کمک می‌کند تا وارد مرحله وسیعی از احساسات و...