دسته: روانشناسی کودکان

با کودکان حواس پرت چه کنیم؟

با کودکان حواس پرت چه کنیم؟

بی‌نظمی و حواس‌پرتی تقریبا در بین اکثر بچه‌ها دیده می‌شود بیشتر کودکان دچار حواس پرتی هستند اما این حواس پرتی در برخی از کودکان آنقدر زیاد است که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار...

کابوسهای کودکانه

کابوسهای کودکانه

کابوسها ظاهرا استرسهای طول روز را منعکس می کند پدر و مادرهایی که فرزند کوچک دارند بیش از هر کس مشکلات خواب کودکان را تجربه کرده اند و طبیعتا دوست دارند روشهایی برای مقابله...