دسته: تغذیه کودک

غذاهای حاوی آهن برای کودکان

غذاهای حاوی آهن برای کودکان

سطح پایین آهن در کودکان می تواند باعث بیماری کم خونی در آن ها شود آهن برای تشکیل سلول های قرمز خون، بهبود گردش خون، افزایش سطح اکسیژن و استقامت در کودک شما ضروری...

نکات مهم درباره مصرف پاستیل د‌‌ر كود‌‌كان

نکات مهم درباره مصرف پاستیل د‌‌ر كود‌‌كان

 د‌‌‌ر موقع د‌‌‌اد‌‌‌ن پاستیل به فرزند‌‌‌تان، مصرف تنقلات شیرین و د‌‌‌یگر مواد‌‌‌ قند‌‌‌ی را کاهش د‌‌‌هید‌‌‌ حتما باید‌‌‌ والد‌‌‌ین به این نکته توجه د‌‌‌اشته باشند‌‌‌که د‌‌‌ر ارتباط با کود‌‌‌کان بیش فعال وکود‌‌‌کانی که د‌‌‌ارای...

تغذیه کودکان در مسافرت

تغذیه کودکان در مسافرت

هنگام مسافرت همیشه مقداری غذای آماده مثل ساندویچ کوکو و کتلت همراهتان باشد مسافرت با بچه ها سرگرم کننده و جالب است. البته مشکلات مخصوص به خودش را نیز دارد. مسافرت برنامه غذایی روزانه...