دسته: بیماری های شایع کودکان

بیماریی که در کودکان شایع شده است + علائم و نشانه‌ها

بیماریی که در کودکان شایع شده است + علائم و نشانه‌ها

سیستیک فیبروزیس نوعی بیماری ارثی است که ریه‌ها و دستگاه گوارش را درگیر می‌کند  دکتر صباغی درباره بیماری سیستیک فیبروزیس می‌گوید: سیستیک فیبروزیس نوعی بیماری ارثی است که ریه‌ها و دستگاه گوارش را درگیر...